ماندالا

هنردرمانی و ماندالا

هنر درمانی بیانگر شیوه های استفاده از نمادها و فعالیت های هنری برای ایجاد احساسات مثبت و مهارت ذهنی برای سازگاری مقابله بهتر با مشکلات است.

کارتارسیس چیست و در هنردرمانی چه جایگاهی دارد؟ 

معمولا هنردرمانی را با تخلیه و پالایش روانی یا به اصطلاح “کاتارسیس” می شناسند. اگر مفهوم کاتارسیس را “پالایش روانی” و نه صرفا تخلیه هیجانات در نظر بگیریم ،فرایندی است که ضمن ابراز و برون ریزی احساسات، بهسازی و باز سازی آن را به همراه دارد؛ در واقع تعارضات و مشکلات و هیجان های بیمار به گونه ای سازنده ،تصفیه و بازیافت می شوند و مکانیزم های مفید تر و درک سالم تری پیدا می کند. 

مهم ترین هدف هنر درمانی کمک به اداره بیشتر رفتار و به کارگیری انگیزه های مثبت و خلاق فردی است. روان تحلیلی اصلی ترین گرایش در شکل گیری هنردرمانی و ورود آن به حوزه ی روانشناسی معاصر بوده است، زیرا بخش گسترده ای از هنر با ناخودآگاه و زمینه های غیر کلامی ذهن سرو کار دارد. در حال حاضر نیز روان کاوی ،هنر را زبان نمادین ناهشیار می داند و از هنر برای از بین بردن شکاف و تعارض های بین هشیاری و ناهشیاری و یکپارچه ساختن روان استفاده می کند. 

تخیل فعال یونگ : با بازی های هنری ناخودآگاه جمعی مرتبط با افسردگی اش را آشکار و بازنمایی و این روش را به بیماران خود توصیه می کرد، او این تکنیک را تخیل فعال نامید. از نظر یونگ بیماری که خواه ناخواه وارد ارتباط با تصویر ناهشیار می شود ،چنانچه درکی عقلانی و عاطفی از وضعیت تصاویر ناهشیار خود پیدا کند به یکپارچگی و هماهنگی و درنتیجه سلامت نزدیک می شود ؛از این رو او معتقد بود که باید بیماران را آگاهانه در معرض فرایند تخیل فعال و تفسیر آن قرار داد. 

پیروان یونگ “ماندالا” را به عنوان محرک و انگیزشی درونی برای خلاقیت می دانند که گسترش و بازنمایی آن به رشد و تعالی درونی می انجامد و تمثیل ها و سابقه آن در ناخودآگاه جمعی هرکسی وجود دارد( به صورت ارثی). 

ماندالا در واقع :

  • نمادهای کهن الگوی درونی را یکپارچه می کند. 
  • فاصله هشیار و ناهشیار را کم می کند. 
  • فرد به یکپارچگی که همان تفرد و وضعیت منحصر به فرد خویش است دست پیدا می کند. 
  • کسانی که به ماندالا معتقدند، به عنوان روشی سنتی برای ایجاد رابطه با ریتم ناخودآگاه جمعی خود به آن عمل می کنند و به این طریق به صور درونی و کهن خود نزدیک می شوند. برخی از یونگین ها معتقدند ماندالا در فرایند انتقال ،شفا می بخشد ؛ زمانی که ego (خود) از هم می پاشد یا در خطر متلاشی شدن قرار می گیرد، ماندالا ارتباط جدیدی از ego و خود می آفریند. در واقع ماندالا مانند یک وسیله فرافکن عمل می کند و مسائل درونی را بیرون میریزد. 
  • هرکس ماندالای خود را دارد که می تواند توسط خود فرد خلق شود و در نقاشی و فعالیت های هنری او شکل گیرد و کشف و تجربه ی آن تاثیرات آرامش بخشی به وجود می آورد. ماندالا نمادی از کلیت و یکپارچگی جوهره وجود انسانی است که در فعالیت های هنر درمانی تجسم پیدا می کند. 

 


شماره های تماس با صدای زندگی

دیدگاهتان را بنویسید