چقدر به همسرتان نزدیک هستید؟

 

شما چقدر به همسرتان نزدیک هستید؟ آیا در روابط صمیمی و دوستانه‌تان از الگوی درستی پیروی می‌کنید؟ آیا تاکنون برایتان اتفاق افتاده است که احساس کنید همسرتان از شما دور شده و روابطتان دیگر رنگ‌وبوی دل‌نشین گذشته را ندارد؟

آزمون پیش رو، میزان صمیمیت شما را با همسرتان نشان می‌دهد؛ پس به هر سئوال، براساس روابط خود و همسرتان، پاسخ دهید. توصیه می‌کنیم از همسرتان هم بخواهید به این آزمون پاسخ دهد و با توجه به پاسخ‌هایی که داده‌اید، چگونگی ارتباطتان را دریابید و در صورت لزوم برای رفع مشکلاتی که دارید، اقدامات لازم را به عمل آورید.

 


شماره های تماس با صدای زندگی