آزمون سنجش خشم و عصبانیت

آزمون سنجش خشم

 


رحقیقت هیچ انسانی عصبانی، افسرده و ناراحت به دنیا نمی‌آید؛ بلکه این خستگی ناشی از اتفاقات ناخوشایند زندگی است که او را به جایی می‌رساند که او احساساتش را به‌شکل عصبانیت و ناراحتی ابراز می‌کند. درحقیقت کینه، دشمنی و ارتباط نادرست با دیگران سلامت روانی فرد را به خطر می‌اندازد. با پاسخ‌دادن به سوالات آزمون زیر متوجه می‌شوید که ‌آیا ارتباطتان با دیگران در تنگنا قرار گرفته است و یا برعکس به‌خوبی می‌توانید مشکلتان را به شیوه‌ای درست و منطقی حل کرده و ارتباطی سالم با دیگران برقرار کنید.

 


شماره های تماس با صدای زندگی