بایگانی برچسب: یونگ

هنردرمانی و ماندالا

ماندالا

هنر درمانی بیانگر شیوه های استفاده از نمادها و فعالیت های هنری برای ایجاد احساسات مثبت و مهارت ذهنی برای سازگاری مقابله بهتر با مشکلات است. کارتارسیس چیست و در هنردرمانی چه جایگاهی دارد؟ معمولا هنردرمانی را با تخلیه و پالایش روانی یا به اصطلاح "کاتارسیس" می شناسند. اگر مفهوم کاتارسیس را "پالایش روانی" و نه صرفا تخلیه هیجانات در نظر بگیریم ،فرایندی است که ضمن ابراز و برون ریزی احساسات، بهسازی و باز سازی آن را به همراه دارد؛ در واقع تعارضات و مشکلات و هیجان های بیمار به گونه ای سازنده ،تصفیه و بازیافت می شوند و مکانیزم های مفید تر و درک سالم تری پیدا می کند.

ادامه نوشته »