بایگانی برچسب: فکر منفی

پیش بینی های منفی چه بلایی سر ما می آورند

پیش بینی های منفی چه بلایی سر ما می آورند بنظرم خود گویی های منفی پدر ما را در میاورند فرض را بر این بگیرید که قرار است در یک مجلس سخنرانی کنید و همه چشمشان به شما هست صبح که از خواب بیدار می شوید مدام به خودتان می گید (من نمی توانم)..(می دونم خراب میکنم)...حالا بعد از حمام و حاضر شدن تو راه که دارین به سمت مجلس می روید مدام داری با خودت خود گویی های منفی می کنی (نکنه از پسش بر نیام)...(بقیه از من بهتر هستند ) تا الی آخر ......

ادامه نوشته »