کودکان از حدود ۳ سالگی می‌توانند دروعغ گفتن را یاد بگیرند

doroghgoo

کودکان از حدود ۳ سالگی می‌توانند دروعغ گفتن را یاد بگیرند

کودکان از حدود ۳ سالگی می‌توانند دروعغ گفتن را یاد بگیرند

نیاز به مشاوره دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید