خصوصیات و ویژگی های بالینی کودکان اتیستیک

خصوصیات و ویژگی های بالینی کودکان اتیستیک

نوشته شده توسط :

طلیعت رافعی – کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

 

در مبحث قبلی به کودکان اتیسم پرداختیم و از خصوصیات رفتاری این کودکان گفتیم . در ادامه به خصوصیات و ویژگی های بالینی کودکان اتیستیک می پردازیم.

به طور کلی این گروه از کودکان در سه حوزه اساسی که هریک می تواند موجب مشکلات فرعی تری باشد نقص دارند.

نقص درتعاملات اجتماعی :

برخلاف یک کودک نرمال،کودک اتیستیک به نظر می رسد مشکلات جدی درت عامل با دیگران دارد. این نوع نقص یابه صورت اجتناب اجتماعی، مانند خودداری از یک تماس چشمی ضعیف، دوری کردن ازدرآغوش گرفتن توسط دیگران حتی والدین و به طور کلی اجتناب ازهر نوع رابطه بادیگران آشکارشود، و یا به صورت انفعال و بی تفاوتی اجتماعی ، به گونه ای که ممکن است اینگونه دریافت شودکه آنها بی نیاز از رابطه با دیگران می باشند و یا به هیچ وجه به حرف دیگران گوش نمی دهند.

مشکلات ارتباطی:

یکی از ویژگی های اصلی این کودکان وجود مشکل در ارتباط بیانی آنهاست.حتی زمانی که از خزانه لغت بهتر از یک کودک عادی برخوردارهستند، درب یان جملات معنا دارمشکلات بیشتری دارند و یا درتداوم یک گفتگو مشکل دارند. گروهی ازاین کودکان ممکن است فاقد کلام باقی بمانند، برخی ممکن است به صورت غیرمعمول صحبت کنند و عده ای پژواک کلام داشته باشند. به این معنا که بلافاصله کلمه شنیده شده راتکرار می کنند.

مشکلات رفتاری:

رابطه این کودکان با محرک های دنیای پیرامونشان، مانند اسباب بازی ها واشیا، یک رابطه یکنواخت و به دور از تنوع و هدف مندی می باشد. بسیاری از بازی های آنها یکنواخت،تکراری و بدون هدف می باشد. آنها گاهی به دور خود می چرخند، یابا دست به اشیا می کوبند و یابدون هدف اشیا را ردیف می کنند و ممکن است به آنها نوعی وابستگی نیز پیدا کنند.آن عده ازکودکان اتستیکی که به ویژه از نظر هوشی آسیب بیشتری دیده اند، ناهنجاری های گوناگون حرکتی، (به ویژه زمانی که درمحیط های غیر سازمان یافته و غیررسمی و کنترل نشده قرارمی گیرند) از قبیل، حرکات کلیشه ای و تکراری، ادا و اطوار، شکلک درآوردن از خود بروز می دهند.

نوشته شده توسط :

طلیعت رافعی – کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثناییطلیعت رافعی

جهت اطلاع و رزرو وقت مشاوره حضوری بر روی گزینه تماس با ما کلیک کنید

جهت اطلاع و ثبت نام کارگاه های آموزشی – درمانی  ثبت نام نمایید


شماره های تماس با صدای زندگی

نیاز به مشاوره دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید