چهار قانون برای بهبود در روابط زناشویی

چهار قانون برای بهبود در روابط زناشویی

 

۱-    قانون حمایت: همسر خیانت دیده بهتر است از خشم و عصبانیت، بی احترامی، رفتار آمرانه و پرخاشگری به هر ترتیبی خودداری می کند. زیرا این عمل موجب برداشتن واحدهای عشق می شود و وضعیت را مشکل تر می کند.

۲-    قانون توجه : زوجین باید در برطرف کردن مهم ترین نیازهای عاطفی یکدیگر کارآمد شوند.

۳-    قانون زمان : همسران باید زمانی را برای نشان دادن توجه غیرمشروط به یکدیگر اختصاص دهند و به فعالیت هایی بپردازند که مهم ترین نیازهایشان را برطرف کند.

۴ –   قانون صداقت : خلق مجدد اعتماد نیازمند صداقت است.

کنار هم قرار دادن این ها قانون ترکیبی را ایجاد می کند که عشق دو جانبه را تضمین می کند و روابط زناشویی را بهبود بخشید ه و از بی وفایی مجدد جلوگیری می کند.

 

بهبود روابط زناشویی

بهترین راه دستیابی به صمیمیت و نزدیکی در رابطۀ زناشویی، خلاقیت است. یعنی دائما در جستجوی چیزهای جدید بودن برای دسترسی آسانتر به خلاقیت باید ذهن خود را به این نگرش منجر نمود.

که دیگر خواهان راه حل های قدیمی نیست و می خواهد تنوع ایجاد کند.

مورد تأیید واقع شدن/ مورد محبت و توجه قرار گرفتن از نیازهای اساسی انسان است.

در روابط زناشویی هریک از زوجین باید به نوعی و به طریقی رفتارهای مطلوب همسر را مورد توجه قرار دهند و تأیید کنند. بر این بیان باید علاوه بر فضای دو نفره، به طور آشکار و در جمع نیز صورت می گیرد.

تذکرات و نکات منفی و انتقاد به صورت محرمانه.

  • ارزش قائل شدن برای علایق و نیازمندهای یکدیگر و سعی کنند در روابط کلامی و غیرکلامی عاطفی و اقدام ها و تصمیم گیری ها به رفتار و خواست های یکدیگر توجه کنند و پاسخ مناسب دهند.
  • مسئله یک طرف و شیوۀ برخورد با مسأله طرفی دیگر است/ به جای روش پرخاشگرانه و خشونت آخر بهتر است روش مسالمت آمیز و صمیمانه انتخاب شود.
  • مکالمۀ صمیمانه بین دونفر برای حل مسائل روزانه و به تعویق نیانداختن مسائل و فرارنکردن از حل مسئله و پاک نکردن صورت مسئله.
  • آنچه مسلم است اینست “روابط خوب به سادگی بدست نمی آیند، بدست آوردن آن مستلزم تلاش مداوم است.” آنچه در ایجاد یک رابطۀ خوب زناشویی مهم است میزان هماهنگی و تناسب شما باهم نیست. بلکه مهم اینست که چگونه با ناسازگاری ها و ناهماهنگی ها مقابله کنید. ایجاد رابطۀ صحیح زناشویی مستلزم آموزش و استفاده مداوم از آموخته هاست.

 

این مطلب را هم مشاهده کنید :   چاله های زناشویی

 


شماره های تماس با صدای زندگی

نیاز به مشاوره دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید