چقدر احساس تنهایی می کنید؟

آزمون چقدر احساس تنهايی می كنيد؟


تنهایی یک واقعیت هست؛ هم جنبه فردی دارد و هم جنبه‌های اجتماعی. تنهایی رهاورد زندگی در دنیای مدرن است. یعنی فرد آزاد باشد هرطور که دوست دارد زندگی کند، کار کند، تفریح و معاشرت کند و برای هیچ کدام از چیزهایی که شیوه زندگی یا همان Life Style نام می‌گیرند مجبور نباشد بدون خواسته خودش به کسی جواب پس بدهد. خب، به دست آوردن همچنین امتیازاتی به این راحتی‌ها هم که نیست.
اگر دوست داری بدونی چقدر آدم تنهایی هستی حتما این تست جالب انجام بده و کمی بیشتر درباره خودت اطلاعات کسب کن.
 

 


شماره های تماس با صدای زندگی