چاله های زناشویی ( قسمت دوم )

در گذشته چند نوع از چاله هایی که زن و شوهر در آن می افتند را توضیح دادم ، در ادامه به معرفی چند نوع دیگر میپردازم :

سین جیم کردن همسر:

میشه بگی کجا بودی؟ لباست چه بوی بدی میداد ..آره خودتی …آن شب پیش رفقات بودی.. چرا دیر کردی …با چه کسی صحبت می کردی… با مادرت نشستین چی در مورد من میگین؟ …باز خانوادت پرت کردند؟ …یادتان باشد همسرتان در ارتباط با شما باید احساس امنیت بکند مخصوصا مردی که امنیتش را در خانه از دست بدهد شروع به مخفی کاری میکند ما  در خانه احتیاج به آرامش و اعتماد داریم کنترل افراطی در خانه انگار نقش بازپرس را اجرا میکنیم با این عملکرد اعتماد به نفس طرفین نیز گرفته می شود.

حق دادن به خود:

البته تا کجا نمیدانم ؟…. نه این هرچی از مادرش یاد گرفته داره انجام میده ،خانوادگی همین طورند ،میدونی چیه من میدونم تو نمی فهمی من میفهمم تو بلد نیستی،  تو هنوز هم ی بچه ای….به نظرم در رابطه صمیمیانه مهم نیست حق با چه کسی است مگر اینکه بخواهید تصمیم گیری مهمی انجام دهید. گاهی به این فکر کرده اید شاید شما اشتباه فکر کرده اید شاید شما خوب متوجه نشده باشد البته این چاله ناشی از خطاهای شناختی ما ادمها است که با شناخت خطاهای شناختی خودمان میتوانیم در دام این چاله نیوفتیم.

متوسل شدن به شخص سوم برای حمایت:

تا چقدر مامانم تا چقدر بابام شما بزرگ شده اید خودتان خانواده دارید بچه بازی را کنار بگذارید که حمایت هر شخص سومی هم که به سود نیست بلکه گاهی  بسیار مخرب است.

بدگویی از همسر نزد دیگران:

خیلی دست پا چلفتیه.. همیشه غذاهاش سوخته است… برخی ها این چاله رو با بازی  مگه نه عزیزم چنان خوب ایفا می کنند که حس ناکار آمدی را به همسرشان خیلی خوب القا میکنند  مراقب باشد هر چیزی و هر حرفی بیان کردنی نیست حتی اگ نسبت به همسرتان خشم دارید.

 

من میتوانم یک فهرست از این چاله ها نام ببرم ویا حتی به آن اشاره ای کنم که البته ما برای شناخت و حل تمامی اینها نیاز به درمانگر و مشاور خانواده داریم.همانطور که گفتم پنجاه و چهار چاله در بین ما وجود دارد که تنها چند تا از آنها عنوان شد. ما در ارتباط با همسرمان ابتدا باید این چاله ها را بشناسیم تا نسبت به خودمان نیز شناخت پیدا کنیم و یاد بگیریم از این به بعد چه رفتار مناسب و عملکرد مثبتی داشته باشیم تا این چاله ها را از بین ببریم. گاهی حتی شناخت این چاله ها به ما کمک می کند تا بتوانیم زندگی امان را حفظ کنیم. کافی است نگاه دقیقی به خودمان و ارتباطمان با همسرمان بیندازیم.

در آینده مطالب بیشتری را درباره چاله های زناشویی خواهم گفت

جهت مطالعه قسمت اول مطلب چاله های زناشویی کلیک کنید

جهت اطلاع و رزرو وقت مشاوره حضوری به صفحه تماس با ما مراجعه نمایید

جهت اطلاع و ثبت نام کارگاه های آموزشی کلیک نمایید


شماره های تماس با صدای زندگی

نیاز به مشاوره دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید