از کارافتادگی یا فلج شدن موقت بدن (پارالسیس)

bakhtak-5

از کارافتادگی یا فلج شدن موقت بدن (پارالسیس)

از کارافتادگی یا فلج شدن موقت بدن (پارالسیس)

نیاز به مشاوره دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید