هالوپریدول یک داروی ضد روانپریشی نیست

haloperidol

هالوپریدول یک داروی ضد روانپریشی نیست

هالوپریدول یک داروی ضد روانپریشی نیست

نیاز به مشاوره دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید