آداب معاشرت را در مناسبت‌ها و مکان‌های اجتماعی رعایت کنید.

adab-moasherat-02

آداب معاشرت را در مناسبت‌ها و مکان‌های اجتماعی رعایت کنید.

آداب معاشرت را در مناسبت‌ها و مکان‌های اجتماعی رعایت کنید.

نیاز به مشاوره دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید