کودک درون آزرده

نمره شادی

 


اگر نیازهای اصلی کودک در سنین مختلف برآورد نشود، او درهمان مرحله بخصوص، از رشد فکری باز خواهد ماند (به عبارت دیگر او فردیست بزرگسال با افکار و رفتارهایی که درون مایه کودکانه دارد). بدین ترتیب کودک درون ما آزرده می شود. همین مسئله باعث خواهد شد که ما در طول زندگی با مشکلات زیادی رو به رو شویم و زندگی مان را بصورت ناموفقی و ناراضی و با احساسات غیر خوب سپری نماییم.
در واقع منشا مشکلات انسانی مثل وابستگی، استرس، زود رنجی، ترس، غم، خیالپردازی، خودشیفتگی و … همین کودک آزرده می باشد. کودک درون در صورتی که سالم و خود انگیخته باشد، منبع سرشار ی از انرژی، خلاقیت، شادی و تازگی می باشد و باعث پیشرفت روز افزون درزندگی می گردد.
می خواهید ببینید چقدر کودک درون شما ازرده است این آزمون حتما انجام بدید.

 


شماره های تماس با صدای زندگی