علایم کودکان مبتلا به اتیسم

علایم کودکان مبتلا به اتیسم

نوشته شده توسط :

طلیعت رافعی – کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

درحالی که مشغول جستجودرفضای مجازی بودم دوصدا از راهروی منتهی به اتاقم به گوش می رسید. ابتدا صدای پای کودکی که ازظاهرآن می توان پی برد کنترلی بررفتارها وحرکاتش ندارد ودیگری صدای مادری که می گفت “خشایار وایستا، وایستا نفسم رابریدی”. به سرعت دراتاق باز شد. بدون درنگ کودک ۵-۶ ساله ای رادرانتهای اتاق دیدم که دستگیره های کمد دیواری را به شدت تکان می داد. صندلی را باشتاب کنارزد و سعی دربازکردن دربالکن کرد بسیارپرانرژی به نظر می رسید وبه همه اشیاء اتاق برخورد می کرد.گاه صدا وکلماتی را بیان می کرد که معنای آن قابل درک نبود. میز را دور زد، به من نزدیک شد. شروع به بوکردن لباس من کرد.

مادرکودک وارد اتاق می شود، سلام وعذرخواهی می کند، دودست خشایاررا می گیرد، او را به خود نزدیک می کند و روی صندلی می نشیند. کودک صداهایی را از سر اعتراض ادا می کند و تلاش می کند خودرا ازدست های مادر برهاند. بلند می شوم دراتاق را قفل میکنم و می گویم راحتش بگذارید. اینجا امن است. مادر،کودک را رها می کند و می گوید” درمنزل تا این اندازه بیقرار نیست فضایش که تغییر می کند، این نوع رفتارها رانشان می دهد. تحمل فضای نا آشنا را ندارد، حرف نمی زند وتنها صداها وکلماتی که بیشتر بی معنا می باشند را ادا می کند. چنانچه نیازی داشته باشد بدون اینکه به صورتم نگاه کند، دستم را می گیرد و شی یا هر چیزی را که می خواهد به من نشان می دهد. دوست دارد به همه چیز ،آب ، خاک ، اشیا و آدم ها هجوم ببرد.گاه آنها را بو می کند. حافظه خوبی دارد.”سی دی” مورد علاقه را از میان “سی دی” ها پیدا می کند و طرزاستفاده از آن را می داند. صداها واشیا را به خوبی تشخیص می دهد و می داند جای هرچیزکجاست. مواردی هست که ما فکرمیکنیم اوآنهارا نمی بیند ویا نمی شنود، اما ساعت ها و یا روزها بعد آن ها را تکرار می کند. به دلیل برخی رفتارهای نامطلوبی که دارد، ازرفتن به بسیاری از مکان ها امتناع می کنیم.

آنچه دربالا ذکرشد تنها نمونه ای ازصدها نمونه والدینی هستند که درمواجهه با فرزندان مبتلا به اتیسم خود با چالش ها ومشکلات جدی مواجه می باشند، اما نمی دانند چگونه بااین مشکلات مقابله کنند. اگرچه رویارویی با اختلال اتیسم، چه از حیث تشخیص و سبب شناسی وچه از نظر آموزش و درمان بسیار دشوارمی باشد، اما می توان بات دوین واجرای برنامه آموزشی متناسب باسطح توانایی و علایق کودک ونیز فراهم نمودن محیطی مناسب ، ازظهور بخشی ازرفتارهای ناهنجار پیشگیری، و برخی راحذف یا کاهش وبرخی رفتارهای مطلوب را ایجاد وتوسعه داد.

نوشته شده توسط :

طلیعت رافعی – کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

طلیعت رافعی

جهت اطلاع و رزرو وقت مشاوره حضوری بر روی گزینه تماس با ما کلیک کنید

جهت اطلاع و ثبت نام کارگاه های آموزشی – درمانی  ثبت نام نمایید

 


شماره های تماس با صدای زندگی

نیاز به مشاوره دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید