در صورتی که از نظر جنسی به شوهرتان جذب نمی شوید، چه کارهایی انجام دهید؟

sex-203

در صورتی که از نظر جنسی به شوهرتان جذب نمی شوید، چه کارهایی انجام دهید؟

در صورتی که از نظر جنسی به شوهرتان جذب نمی شوید، چه کارهایی انجام دهید؟

نیاز به مشاوره دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید