شاد و سرزنده‌اید، یا غمگین و دلمرده؟

آزمون شادی و سرزندگی

 


استادان روان‌شناسی دانشگاه آکسفورد پس از بررسی‌های علمی و میدانی به این نتیجه رسیده‌اند که افراد ۳ دسته‌اند:
دسته اول افرادی‌اند که در زندگی کمتر احساس شادی می‌کنند و کمتر به موفقیت می‌رسند، دسته دوم آنهایند که نسبتاً شادند، و دسته سوم افرادی‌اند که احساس شادی و رضایت در زندگیشان زمینه ساز موفقیت‌های بسیاری شده است. تست روان‌شناسی پیش رو کمک می‌کند دریابید جزو کدام افرادید.

 


شماره های تماس با صدای زندگی