سیتالوپرام چیست؟ عوارض و موارد استفاده آن کدام اند؟

citalopram-6

سیتالوپرام چیست؟ عوارض و موارد استفاده آن کدام اند؟

سیتالوپرام چیست؟ عوارض و موارد استفاده آن کدام اند؟

نیاز به مشاوره دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید