رابطه ما هرگز خوب نخواهد شد چرا من باید به خودم زحمت بدم؟

  این جمله ای است که از اکثر زوجین که به اتاق مشاوره می آیند شنیده می شود. روابط زوجین از دو نفر تشکیل شده است با این وجود بسیاری از زوجین معتقد هستند که برای بهبود روابط اشان باید رفتار فرد مقابلشان تغییر کند  تا رابطه شان بهبود یابد !
سعی کنید در روابط تان بیشتر از خودتان گذشت نشان دهید و این را بدانید مشکلات ارتباطی همیشه مربوط به دو نفر است و همیشه به راه حل های مربوط به دو نفر نیاز دارد.

شنیدن این جمله که هر وقت تصمیم گرفتی همکاری کنی آن وقت من هم کاری می کنم یا من خوبم تو مشکل داری، به این معنی است که ما در مسیری قرار گرفته ایم که راه به جایی نخواهیم برد .

حتی شنیدن این جملات که تو اگر خودت را درست کنی منم خودم رو درست می کنم در روابط زناشویی نوعی تهدید است ، یادتان باشد روابط زناشویی داد و ستد نیست و این را بدانید شما به خواست خودتان در این رابطه هستید و بزرگترین نکته این می باشد که شما بدانید تصمیم گیرنده هستید و قدرت انتخاب دارید.
در حقیقت دوام یک رابطه به معنای وجود یک رابطه خوب است . اما به یقین اگر رابطه ای دوام پیدا کند دلیل بر خوب بودن رابطه نیست ، همیشه دوام یک رابطه و کیفیت آن دو مقوله جدا از هم است ،  کاش بدانیم  همیشه پایان دادن به یک رابطه بلند مدت بهترین تصمیم نمی باشد. هرچند گاهی خروج از یک زندگی خودش مدیریت بحران است.

یادمان باشد بیشتر مشکلات موجود در روابط بین من و همسرم به علت این است که من بلد نیستم یا نمی دونم چطور یا چگونه باید با همسرم برخورد کنم ، در واقع به شیوه های ارتباطی ناکارامد و نادرست ما بر می گردد، پس تلاش کنیم مهارت های ارتباطی خود را غنا بخشیده و آگاهی خود را نسبت به آنها بیشتر نماییم.

تا به حال به نوع گفتار بحث و یا گفتمانتان دقت کرده اید ؟ حتی گاهی طرز بیان ما می تواند محتوای حرف ما رو تغییر بدهد؟  تا به حال شده بین آنچه به همسرتان می گویید و در واقع بین منظور همسرتان و تعبیر شما تفاوت باشد و همین ریشه اختلافات شما رو شکل بدهد؟ گاهی بهتر است به نوع تعاملاتمان نگاه بیشتری بیندازید، درست نگاه کنید و همیشه طرف مقابل و شریکتان را مقصر نیندازید.

تا به حال به دنبال پیدا کردن مشکلات ارتباطی تان بوده اید؟  تا به حال به این فکر کردید که شاید انقدر که همسرم را مقصر می دانم شاید من  هم به اندازه او یا کمی بیشتر و یا حتی کمتر مقصر باشم؟
ما در ارتباط های زناشویی  چاله هایی داریم که ما را مانند دام گیر می اندازد که تک تک این چاله ها در ارتباط من با همسرم بسیار اهمیت دارد هر چند که گاهی این چاله ها به هم شباهت داردند و شناسایی و شناخت این چاله ها بسیار در نوع ارتباط شما با همسرتان اهمیت دارد هر کدام از این چاله های زناشویی در ارتباط شما با همسرتان گاهی زیاد و به صورت متداول و یا گاهی کمتر یا به هیچ وجه وجود ندارد،  ولی بهتر است برای شناخت آنها تلاش کنیم تا روابط مان با همسرتان را بهبود بخشید .
گاهی برخی از عادات اشتباه و رفتارهای مخرب شما است که روی رابطه شما با همسرتان تاثیر می گذارد و یقینا هیچ یک از زوجین نسبت به این عادات و رفتارشان  آشنایی ندارند و مطلع نیستند که می توانند با شناسایی و روشهای جدید ، موثرتر و فراموش کردن این عادات منفی و متوقف کردن رفتارهای اشتباه شان با یادگیری ، تمرین و تکرار به رابطه ای که فکر می کردنند هرگز خوب شدنی نیست کمک کنند.

من صرف نظر از اینکه همسرتان چه رفتار مخربی از خود نشان می دهد شما را به این دعوت می کنم که رفتار های اشتباه خود را شناسایی کنید و حتی رفتاری را که ممکن است شریک شما را به نوعی رفتار مخرب وادارد کنار بگذارید تا متوجه شوید که گاهی چیزهایی که دور ریختنی می شوند توسط خود ما کهنه شده اند .
بهتر است اول خودمان را بهتر بشناسیم تا درگیر چاله های زناشویی نشویم گاهی نا آگاهی ما موجب بروز عادات اشتباه ما می شود و همین روابط ما را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

ما با کمک مشاورین خانواده می توانیم نسبت به عادات اشتباه خود که آگاهی نداریم مطلع شویم و همچنیین با این چاله های زناشویی آشنا گردیم تا در دام این چاله ها نیوفتیم .

 


شماره های تماس با صدای زندگی

نیاز به مشاوره دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید