آرام صحبت کرده، در صورت لزوم عذر خواهی کنید

angry-2

آرام صحبت کرده، در صورت لزوم عذر خواهی کنید

آرام صحبت کرده، در صورت لزوم عذر خواهی کنید

نیاز به مشاوره دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید