جرأت مندی (۲)

نوشته شده توسط :

یعقوب اسماعیلیپریسا وحیدی

درجرأت مندی (۲) به تفاوت بین جسارت و پرخاشگری میپردازیم و تکنیک هایی در رابطه با نحوه مکالمال و درخواست ها و پاسخ مثبت یا نه گفتن به آنها آموزش میدهیم . در آموزش رفتار جسورانه ابتدا ما باید زمینه ی اینکه چرا این رفتار جرأت مندانه را یاد بگیریم ، بدانیم و طبق جدول قبلی ( در مهارت های اجتماعی ۱ ) تفاوت بین رفتار جرآت مندانه را با پرخاشگرانه و منفعلانه دانسته تا به حقوق شخصی خود واقف گشته و بدانیم در کدام موقعیت ها کدام رفتار جرأت مندانه مناسب است.

موقعیت های فرضی را در ذهن خود در نظر گرفته و سه رفتار (جسورانه ، غیرجسورانه و پرخاشگرانه ) را در رابطه با آن موقعیت ها را با هم مقایسه کرده دایما پاسخ های جسورانه خود را افزایش دهیم . عناصر کلامی و غیر کلامی پاسخ های جسورانه و تفاوت آنها را تحلیل کرده و آنها را در زمینه ها و موقعیت های اجتماعی تمرین کنیم .

در موقعیت های اجتماعی افرادی که جسورانه رفتار می کنند را از افرادی که پرخاشگرانه و منفعلانه برخورد می کنند تفکیک کرده و از رفتارهای جسورانه درس بگیریم .

از دیگران خواسته های خود را بخواهیم و تلاش کنیم آنهایی که جواب رد به خواسته های ما می دهند ، نظر منفی آنها را به نفع خود (مثبت) تغییر دهیم ، چگونه دعوت های دیگران را بقبولانیم، چگونه خواست های دیگران را رد کنیم و این رفتارها را با چه ویژگی های کلامی و غیر کلامی توأم نماییم و از چه عبارت های جایگزین استفاده کنیم و چگونه از دیگران به موقع معذرت خواهی کنیم .

تلاش کنیم در مقابل درخواست های غیر منطقی دیگران نه بگوییم ، بخواهیم ، بپذیریم و رد کنیم تا رفتار جسورانه را یاد بگیریم . چگونه تعارف را بپذیریم ، با تأکید روی پیشنهادات مناسب و جایگزین ، علامت های کلامی و غیر کلامی مثبت را یاد بگیریم.

مهربانی و عاطفه و علاقه مندی را با نشان دادن روی تفسیرهایی از سرنخ هایی همچنین آزمودن عناصر مناسب کلامی و غیر کلامی در نشان دادن عاطفه و حسادت و آرزومندی هایی که نسبت به دیگران  که داریم . عاطفه و مهربانی  به دیگران را در محیط های اجتماعی در منزل و اجتماع نشان دهیم واز آنها بازخورد بگیریم .

آگاهی از اینکه در مکالمه های خود چگونه رفتاری داشته باشیم ، با تأکید روی لمس کردن ، مقدار مجاورت ، تن صدا ، محتوای صحبت و… دریافت توصیه های مثبت یا دادن توصیه ها به دیگران تا آنجایی که می توانیم .

نگاه جستجوگرانه به ظاهر افراد به منظور سرکار داشتن با بازی نقش ها در موقعیت هایی که به افراد مربوط می شود  مثل مصاحبه های شغلی ، اختلافات خانوادگی ، مشکلات بین فردی در کار و توانمندی در برآمدن در نهادهای اجتماعی ، عناصر محیط های اجتماعی مربوط را به شکل مناسب برجسته کردن .

جهت اطلاع و ثبت نام کلاس و کارگاه های آموزشی کلیک کنید


شماره های تماس با صدای زندگی

نیاز به مشاوره دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید