جرأت آموزی (۱)

نوشته شده توسط :

یعقوب اسماعیلیپریسا وحیدی

آموزش جسارت مندی ( جرأت آموزی ) آموزشی است که شامل مهارتهای مفید با یک عملکرد کارآمد برای محیط های اجتماعی است .

آموزش جرأت مندی به شکل آشکار چنین توصیف می شود :

تجربه مناسب از هر هیجانی به جز اضطراب که شامل هر شخص دیگر و هر رفتاری می شود. هنر فرد در جهت علاقه مندی خود عمل کردن و خود را در شرایطی قرار بدهد بدون تجربه ی اضطراب و حفظ حقوق خود بدون آنکه حقوق دیگران را انکار کنیم.

بنابراین جرأت مندی شامل توانایی های زیر می شود :

– اظهار احساسات مثبت و منفی و خواسته ها به روش های موثر، بدون انکارو رد کردن دیگران و بدون اینکه در افراد دیگر نابسامانی ، ایجاد احساس خجالت و ایجاد رخوت کنیم .

– اطلاعات کافی از تفاوت بین رفتار منفعل و پرخاشگرانه

– تمییز موقعیت هایی که خود ابرازی فرد مهم و مناسب است ( یعنی نخود هر آشی نشویم )

– بدون پرخاشگری یا حالت انفعالی از خود دفاع کنیم به صورتی که رفتار کردن با دیگران غیر منطقی و غیر مشارکتی نباشد .

در ادامه میخواهیم تفاوت های بین رفتار پرخاشگرانه ، جسورانه غیر جسورانه را توضیح دهیم ؛

این تفاوتها در چهار طبقه توضیح داده می شود که عبارت اند از :

ویژگی رفتارها

احساسات عمل کننده

احساسات دریافت کننده آن رفتار

احساسی که دریافت کننده نسبت به عمل کننده آن رفتار دارد

 

این مطلب را هم مشاهده کنید :   اعتماد به نفس‌تان را بالا ببرید

 

 رفتار غیر جسورانه ( انفعالی )

 رفتار جسورانه

 رفتار پرخاشگرانه

 ویژگی های رفتاری

 عدم بروز احساسات ، انکار خود ،غیر صریح ، منفعل ، بد شکلی هیجانی بصورت متقلب

 خود ابرازی مناسب ، خود احترامی ، صریح ، فعال ،درستکار

 خود ابرازی نامناسب ، بالا بردن عزت نفس خود در مقابل پایین آوردن عزت نفس دیگران

 احساسات عمل کننده رفتار

 اضطراب ، ناامیدی ، خشم ، آسیب دیدن ، آزار دیدن

 خود ارج دهی ، رضایت ، اعتماد و اطمینان داشتن از خود

 احساس نیکوکار بودن ، خود برتربینی ، عدم رضایت از رفتار خود و احساس گناه

 خود احساسی دریافت کننده رفتار

 احساس گناه ، خود برتری یا خود بزرگ بینی

 خود ارج دهی ، احترام به خود و ارزش های خود

 احساس حقارت ، خشم و آسیب دیدن

 احساس دریافت کننده رفتار نسبت به عمل کننده

 رنجش ، نفرت ، افسوس و ترحم

 احترام و درک و فهمیدن

 کینه توزی ، انتقام جویی ، خشم ، لج کردن ، بغض و رنجش

 

ادامه مطلب را در مقاله بعدی تحت عنوان ” جرات مندی (۲) مشاهده نمایید …

 

جهت آشنایی و ثبت نام در کارگاه ها و کلاس های آموزشی  کلیک کنید


شماره های تماس با صدای زندگی

نیاز به مشاوره دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید