باورهای نادرست در مورد بیماری روانی

باورهای نادرست در مورد بیماری روانی

نوشته شده توسط:

یعقوب اسماعیلی – روانشناس بالینی

با باورهای نادرست در مورد بیماری روانی چه کنیم؟

اولین اقدام برای مبارزه با باورهای غلط انجام دادن کارهای فرهنگی وبالا بردن سطح آگاهی مردم است .باید با این باور های غلط مبارزه کنیم.باید این پندار رااز میان برداریم که انکار بیماری های روانی ،درمان نا پذیر یا خطر ناک،هستند.باید تا حد امکان شرایطی فراهم کنیم که بیمار درمان نا پذیر با خطرناک،نداشته باشیم یا کم داشته باشیم.باید تلاش کنیم تابیماری ها را بهتر کنترل کنیم وبیما ران را زیر نظر داشته باشیم.

چه موقع می توان گفت که فرد به بیماری روانی مبتلا شده است؟

بهتر است از سه زاویه یا دیدگاه به آن نگاه کنیم.اول ،دید گاه خود فرد نسبت به خودش .به هر حال ،شخص تا حدود زیادی می داند که چه حالت هایی غیر طبیعی .اگر حالت های غیر طبیعی در او به وجود بیا یید،او را نگران می کند.

حس،نظر و شناخت خود فرد مهم است.هر فرد احساس آرامشو راحتی خودش را می شناسد وآن را دوست دارد،ولی وقتی بعضی معادل های جسمی خلق ،مثل اختلا ل در خواب و اختلا ل در اشتها وانرژی،آن آرامش وراحتی را به هم بریزد،فرد خیلی زود خسته،تحریک پذ یروعصبا نی یا بی حوصله و زود رنج می شود.در مجمو ع هر تغییری که هنجار زندگی رابه هم بریزد،نشانه آن است که مشکلی پیش آمده وممکن است شخص بیمار شده باشد.

دوم ، دید گاه اطرافیان به فرد است،آن هایی که نشانه های رفتاری جدید را در فرد مشاهده می کنند، این نشانه ها در پدیدارشناسی بیماری های روانی به دو دسته تقسیم می شوند. اول نشانه های هستند که تا خود بیمار به زبان نیاورد،کسی متوجه آن ها نمیشوند. این نشانه ها را نشانه های ذهنی می نامیم. مثلا تا فردی سر درد خود را بیان نکند ، کسی متوجه سر درد او نمی شود. دوم نشانه های (عینی) یا آشکارا هستند.نشانه هایی که دیگران می بینند، چه فرد به زبان بیاورد و چه به زبان نیاورد . این نشانه ها درگفتار و رفتار ، رنگ رخسار و یا در تحول حالت های همیشگی اش پدید می آیند. در این صورت به بیماری فرد پی می برند و در سلامت روان او دچار تردید می شوند.

چند نشانه برای تشخیص بیماری روانی معینی کفایت می کند؟

با یکی دو نشان نمی توان گفت کسی بیمار است و یا بیماری معینی را تشخیص داد.مجموعه معینی از علائم لازم است تا بتوانیم تشخیص بدهیم که کسی به یک بیماری مبتلا شده، مثلا در مورد افسردگی عمیق، بیماردست کم باید دو هفته یک مجموعه علائم را نشان بدهد. افسرده باشد و احساس خلق افسرده کند ،علا قه هایش کاهش پیدا کند، از زندگی لذت نبرد وکسانی را که قبلا دوست داشته، نتواند دوست بدارد، بدون این که رژیم غذایی گرفته باشد، یا بیماری خاص جسمانی داشته باشد کاهش وزن پیدا کند، اختلال خواب چه به صورت پرخوابی وچه به صورت کم خوابی داشته باشد، کندی حرکت و بی قراری روانی دراو دیده شود، احساس بی ارزشی و گناه داشته باشد،هر روز احساس خستکی کند ، فکر مرگ و خود کشی ذهنش را مشغول کند، تمرکز ودقتش کاهش پیدا کند و… این نشانه ها در مجموع خبرازافسردگی اساسی وریشه ای می دهند.

برای تشخیص دادن بیماری های روانی باید مجموعه ای از علائم را علاوه بریک سری شروط مثل شرط زمانی ، مد نظر داشت یعنی اگر کسی یک روز احساس افسردگی دچار شده بیماری روانی ندارد، مگر این که دو هفته به طور مداوم یک دسته از علائم افسردگی را نشان بدهد.

ضوابط تشخیص بیماری روانی در کشورها ومکاتب مختلف روان پزشکی متفاوت است ولی به طورکلی ،معمولا باید چند نشانه در مدت زمان مشخص وجود داشته باشد تا بتوان بیماری راتشخیص داد.

یعقوب اسماعیلی – روانشناس بالینی

یعقوب اسماعیلی ترکانبوری

جهت اطلاع و رزرو وقت مشاوره حضوری بر روی گزینه تماس با ما کلیک کنید

جهت اطلاع و ثبت نام کارگاه های آموزشی کلیک نمایید

 

این مطلب را هم مشاهده کنید :   اختلال های روانشناسی که دونالد ترامپ به آن دچار است ؟

 

 


شماره های تماس با صدای زندگی

نیاز به مشاوره دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید