اوتیسم و تفاوت های جنسیتی در رفتار و مغز مبتلایان
اوتیسم و تفاوت های جنسیتی در رفتار و مغز مبتلایان

اوتیسم و تفاوت های جنسیتی در رفتار و مغز مبتلایان

با توجه به مطالعات محققان دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد دختران مبتلا به اتیسم نسبت به پسران رفتارهای تکراری و محدود کمتری از خود نشان می‌دهند. این مطالعات به این نتیجه رسیدند که تفاوت مغزی بین پسران و دختران دارای اتیسم این تفاوت‌های رفتاری را می‌تواند تبیین کند.

 

این مطالعه، که در تاریخ ۳ سپتامبر در (مجله) اینترنتی اتیسم مولکولی منتشر خواهد شد، بهترین شواهد را تا به امروز ارائه می‌دهد که پسران و دختران اختلالات رشد متفاوتی نشان می‌دهند.

عضو ارشد این مطالعات، آقای وینود منون، دکترای روانشناسی و علوم رفتاری می‌‌گوید: «ما می‌خواستیم بدانیم کدام یک از جلوه‌های بالینی اوتیسم تفاوت جنسیتی معناداری را نشان می‌دهد، و چه الگویی در قشر خاکستری مغز می‌تواند تفاوت‌های رفتاری را بهتر توجیح کند». دانستن این تفاوت‌ها می‌تواند به تشخیص بالینی بهتر و درمان اوتیسم در هر دو جنسیت کمک کند. وی همچنین افزود: «دانتستن این واقعیت اهمیت بالینی بسیاری دارد».

در بین سه ویژگی هسته‌ای اوتیسم رفتار تکراری و محدود شاید به شکل گسترده تشخیص داده شده است. ویژگی‌های اصلی دیگر اتیسم نقص‌های ارتباطی و اجتماعی است.

 

پسران دارای اوتیسم با عمکلرد بالا

اوتیسم و تفاوت های جنسیتی در رفتار و مغز مبتلایان
اوتیسم و تفاوت های جنسیتی در رفتار و مغز مبتلایان

در بین کودکان تشخیص داده شده به اوتیسم با عمکلرد بالا نسبت تعداد پسران به دختران چهار به یک است. دانشمندان علاقه‌مند به مقایسه ویژگی‌های اصلی اختلال بین جنسیت‌ها بودند زیرا معتقدند که دختران مبتلا به اوتیسم به شکل متفاوتی نشانه‌ها را بروز می‌دهند. این مسئله باعث می‌شود که اختلال اوتیسم دختران کمتر تشخیص داده شود و این موضوع به نوبه خود باعث می‌شود که آنها درمان مناسب را دریافت نکند.

این مطالعه به بررسی شدت نشانگان اتیسم در ۱۲۸ دختر و ۶۱۴ پسری که همگی در پایگاه بین‌المللی تحقیقات اتیسم ثبت نام شده بودند، پرداخته است. کودکانی که در دسته کودکان ۷ تا ۱۳ ساله قرار داده شده بودند، نمره هوشبهر بالای ۷۰ داشتند، و با آزمون استاندارد برای رفتار مبتلا به اتیسم مورد بررسی قرار گرفته بودند. دختران و پسران از نظر سن و میانگین هوشبهر همتا شده بودند. دختران و پسران نمرات یکسانی در رفتار اجتماعی و ارتباطی داشتند. اما دختران نمرات کمتری در مقیاس‌های اندازه‌یری رفتارهای تکراری و محدود شده داشتند.

سپس محققان به بررسی داده‌هایی که از تصویربرداری مغز اتیسمی بدست آمده بود پرداختند. این داده‌ها از تصاویر MRI از ساختار مغز ۲۵ پسر و ۲۵ دختر مبتلا به اوتیسم، و ۱۹ پسر و ۱۹ دختر سالم بدست آمده بود. افراد در این گروه‌ها بر اساس سن و هوشبهر همتاسازی شده بودند. محققان بار دیگر دریافتند که دختران و پسران در رفتار اجتماعی و مهارت ارتباطی تفاوتی ندارند، اما دختران با شدت کمتری رفتارهای محدود و تکراری دارند. این تکرار نتایج تا به امروز محکمترین شواهد را برای تفاوت‌های جنسیتی در یکی از ویژگی‌های اصلی اوتیسم فراهم می‌کند.

 

این مطلب را هم مشاهده کنید :   چطور بفهمیم کودکمان دچار اوتیسم است؟

تفاوت‌های ساختار مغز

اوتیسم و تفاوت های جنسیتی در رفتار و مغز مبتلایان
اوتیسم و تفاوت های جنسیتی در رفتار و مغز مبتلایان

تجزیه و تحلیل اسکن مغزی، چند تفاوت جنسیتی در ساختار مغزی دختران و پسرانی که رشد طبیعی داشتند را مطابق با یافته‌های مطالعات قبلی نشان داد.

کودکان مبتلا به اوتیسم مجموعه‌ی مشابهی از تفاوت‌های جنسیتی در مغزشان وجود داشت به ویژه در کورتکس حرکتی، پیش‌حرکتی و قمستی از مخچه. این مناطق عملکرد حرکتی و برنامه‌ریزی فعالیت‌های حرکتی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

محققان اشاره کرده‌اند که بسیاری از حرکات تکراری مانند کف زدن، یک مؤلفه حرکتی دارند. مطالعات نشان داده‌اند که الگوهای ماده‌ی خاکستری در نواحی حرکتی می‌تواند به طور دقیقی پسران و دختران مبتلا به اوتیسم را از یکدیگر متمایز سازد. محققان دریافتند که بخش‌هایی از سیستم حرکتی که در نمرات فردی رفتارهای تکراری و محدود نقش دارند در دختران و پسران متفاوتند.

دختران و پسران مبتلا به اوتیسم در خصوصیات نوروبیولوژیکی و بالینی با هم متفاوت هستند، و مغز آنها به گونه‌ی الگویابی شده است که آسیب‌های رفتاری متفاوتی را نشان می‌دهند.

کشف تفاوت‌های جنسیتی در رفتار و مغز نشان می‌دهد که متخصصان بالینی باید در تشخیص و درمان دختران و پسران مبتلا به اوتیسم به صورت متفاوتی عمل کنند.

 


شماره های تماس با صدای زندگی

نیاز به مشاوره دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید