اختلال سلوک

اختلال سلوک

نوشته شده توسط :

یعقوب اسماعیلی ترکانبوری – پریسا وحیدی

اختلال سلوک طیف وسیعی از رفتارهای ضد اجتماعی چون اعمال پرخاشگرانه و خشن ، خشونت عمدی به مردم و رفتاری بی رحمانه با حیوانات ، تخریب اموال دیگران به منظور تفریح ، زیر پا گذاشتن مقررات و انتظارات احتمالی نزاع ، دروغگویی ، نقص حقوق دیگران ، غیبت غیر موجه از مدرسه ، پیش قدمی در درگیری های فیزیکی و… را در بر میگیرد.

رفتارهای ضد اجتماعی نشان می دهد که فرد در انطباق رفتار با انتظارات اشخاص صاحب قدرت در زندگی مانند ( والدین یا معلم ) یا هنجارهای اجتماعی یا احترام به حقوق دیگران ناتوان است .

این رفتارها باید بیمارگون ، غیر طبیعی یا مختل تلقی شوند. هر کودک یا نوجوان در یک مقطع خاص نوعی رفتار مقابله ای ، پرخاشگرانه یا ضد اجتماعی خفیف را نشان می دهد که غالبا مشکلات جدی برای کودک یا نوجوان بوجود نمی آورد و شاید فقط موجب تنبیه و سرزنش وی به وسیله والدین شود . از طرفی بعضی نوجوانان ، چنان الگوی شدیدی از رفتار ضد اجتماعی نشان می دهند که کمک کردن به آنها مستلزم پذیرش این نکته است که یک عامل غیر معمول موجب این رفتارها شده است و اعمال نوعی مداخله ضروری است .

در مطالعات متعدد ژنتیک رفتاری ، نقش توارث در بروز رفتارهای ضد اجتماعی و پرخاشگرانه بررسی شده اند و به این نتیجه رسیده اند که ژنتیک در بروز این رفتارها نقش اساسی دارد .

ویژگی افراد مبتلا به اختلال سلوک را می توان در چهار دسته قرار داد :

۱- پرخاشگری که منجر به آسیب بدنی به سایر افراد یا حیوانات می شود یا تهدیدی برای آنان محسوب می شود .

۲- آسیب به اموال و وسایل

۳- تقلب و سرقت

۴- سرپیچی از قوانین و مقررات

اختلال سلوک در پسرها بیشتر از دخترهاست . تفاوت جنس به دلیل افزایش میزان شیوع در دخترها ، در دوران نوجوانی کاهش می یابد . این ناظر بر این است که اختلال سلوک در دخترها یا دیرتر شروع می شود یا علائم آن فقط در نوجوانی قابل ردیابی است .

برای درمان اختلال سلوک و پیش آگهی ضعیف آن باید یک تلاش دائمی باشد. برای درمان رفتار ضد اجتماعی از روش های مختلفی استفاده شده است که شامل اشکال مختلف درمان فردی ، گروهی ، دارو درمانی و انواعی از درمانهای ابتکاری اجتماعی است .

نوشته شده توسط :

یعقوب اسماعیلی یعقوب اسماعیلی ترکانبوری پریسا وحیدی – دانشجوی دکتری تخصصی

پریسا وحیدی – کارشناس روانشناسی

جهت اطلاع و رزرو وقت مشاوره حضوری به صفحه تماس با ما مراجعه نمایید

جهت اطلاع و ثبت نام کارگاه های آموزشی کلیک نمایید


شماره های تماس با صدای زندگی

نیاز به مشاوره دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید