اختلال روانی چیست

اختلال روانی چیست

به طور کلی می شود این گونه اظهار نظر کرد که هر گاه خود شخص احساس کند که زندگی از نظر احساسی و هیجانی آن طور که مطابق میلش است،نمی گذرد واحساس ناراحتی بکند ودیگران واطرافیان فرد متوجه بشوند که او ازنظر رفتاری از معیار های طبیعی جامعه خارج شده، در این حالت شاید بتوانیم بگوییم فرد دچار اختلال روانی شده است. به عبارت کلی تر می توان گفت بیماری های روانی معمولا با اختلالات هیجان، احساس، رفتار، حافظه وشناخت همراه هستند وهر گاه رفتارهای فرد در این موارد با معیار های طبیعی جامعه مطابقت نکند، خبر از اختلال روانی میدهد.

زدن بر چسب به بیمار روانی چه عوارضی برای او دارد؟

متا سفانه بر چسب زدن به بیماران روانی ، رایج شده است و این واقعیت نا گواری است . این عمل ناروا فقط به بیماری های روانی محدود نمی شود .به بسیاری از بیمارهای عفونی نیز بر چسب زده می شود . زمانی که بیماری سل در جهان معضل بزرگی بود، افراد مبتلا به سل را از جامعه می راندند چرا که آنان را باعث انتشار بیماری می دانستند . امروزه کسانی که عامل ویروس اچ.آی.وی یا ایدز هستند، دارای بر چسب می شوند و جامعه به آن ها به چشم دیگری نگاه می کند.

با ریشه یابی یا آسیب شناسی بیماری های جسمی در می یابیم که بیماری های جسمی نشانه های ملموسی مثل درد دارند ومعمولا منجر به از کار افتادگی ،نقص عضو یا حتی مرگ می شوند و این مسائل برای مردم عادی است،حتی با ترحم و دلسوزی با این بیماری بر خورد می کنند، اما رفتارشان در مورد بیماری های روانی متفاوت است .این دوگانگی در واکنش مردم می تواند به دلیل رفتار عجیب وغریب بیماران روانی باشد که خیلی جلب توجه می کند .درگذشته رفتار این بیماران در جامعه اختلال ایجاد می کرده و ادعاهای هذیانی مثل ارتباط داشتن با افراد نامرئی( اجنه یا ارواح ) یا این که دیگران قصد کشتن او رادارند، که از نشانه های بیماری روانی است، آن ها را سر زبان ها انداخته وآن ها را با رفتار ناشایست مردم و حتی گاهی با خطراتی رو به رو کرده است.

جهت اطلاع و رزرو وقت مشاوره حضوری بر روی گزینه تماس با ما کلیک کنید

جهت اطلاع و ثبت نام کارگاه های آموزشی کلیک نمایید


شماره های تماس با صدای زندگی

نیاز به مشاوره دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید