آیا مردان از خیانت خود احساس گناه می کنند

آیا مردان از خیانت خود احساس گناه می کنند

 

اغلب مردان درجاتی از احساس گناه آنها را تجربه می کنند، اما این احساس گناه آنها را از انجام این کار باز نمی دارد. حتی اگر احساس گناه داشته باشند، با بدجلوه دادن روابط زناشویی خیانت خود را توجیه می کنند. ” این همان چیزی است که اگر شرایط مناسبی در خانه فراهم نباشد پیش خواهد آمد.” فقدان شرایط مناسب در خانواده حقی برای ارتکاب این عمل به آن ها نمی دهد. اما به هر حال حقی است برای اقدام به خیانت. این در حالی است که غالبا اگر مردی احساس کند که همسرش خیانت کرده هیچ توجیهی را نخواهد پذیرفت و حتی در تصورش هم خود را مقصر نخواهد دید. (نیومن، ۲۰۰۱)

نرخ شیوع و عوامل مؤثر در خیانت مردان

در سال ۱۹۹۲: تحقیقی در مرکز پژوهش افکار عمومی ملی در دانشگاه شیکاگو : ۲۵% از مردان متاهل، ۱۵% درصد از زنان متأهل، حداقل یک مورد رابطۀ نامشروع را در زندگی زناشویی خود گزارش کرده اند.

ازدواج تک همسری نیازمند کسب آگاهی از عوامل پیش پیشگیری کنندۀ خیانت است. (این باور صرفا به پیشگیری از خیانت زوجین کمکی نمی کند)

تحقیقات نشان داده که ممکن است خیانت در ازدواج های موفق که همسران روابط خوب و سالمی دارند نیز رخ دهد. وقتی زوجین به این معتقد باشند که هرگز دچار خیانت نمی شوند. احتمالا بیشتر نسبت به این مسئله آسیب پذیر می‌شوند. دومین مفروضۀ اشتباه : خیانت فقط در تعداد معدودی از ازدواج ها رخ می دهد و تقریا تمامی ازدواج ها را تهدید می‌کند.

مطالعات متعدد حاکی از اینست که بین ۲۲ تا ۷۰ درصد مردان به همسرانشان خیانت می کنند. حتی برخی مطالعات آماری در جامعۀ آمریکا نیمی از مردان را دارای تجربۀ خیانت به همسر اعلام کرده است.  و مهمترین مسئله در خیانت “ایجاد یک شکاف عمیق میان زوجین و سپس دیدگاه آنها نسبت به دیگر مردان / زنان است.”

دلیل اقدام به خیانت در مردان، ۴۸% مشکلات عاطفی، ۳۲% عاطفی/ جنسی به یک اندازه و فقط ۸۰% نارضایتی جنسی را اصلی ترین دلیل خود می دانند. (نیومن، ترجمه عسگری، ۱۳۸۸).

مردان خیانتکار ۳۰% بیشتر از مردان وفادار وجود دوستان خیانتکار را گزارش می دهند. و فقط ۲۳% از مردان خیانتکار گفته اند که دوست خیانتکاری نداشته اند. ۵۰% از مردان خیانتکار، عنوان کرده اند که پدرانشان هم مشکوک به خیانت بودند. متوسط زمان تأهلشان از اولین تجربۀ خیانتشان ۶ سال بود.

جالب توجه است که فقط ۱۲% مردان ادعا می کردند که این زنان جذابیت فیزیکی بیشتری نسبت به همسران خود دارند، این بدان معنی است که ۸۸% مردان جذابیت فیزیکی زنان خود را به همان اندازه فرد سوم یا حتی بیشتر میدانستند.. تفاوت این زنان با همسران مردان خیانتکار آنستکه باعث می شوند مردان احساس خواستنی بودن و دوست داشتن بودن داشته باشند.

 


شماره های تماس با صدای زندگی

نیاز به مشاوره دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید