آیا بازی‌های رایانه‌ای در خشم و عصبانیت افراد نقش دارند؟

kids-game-angry-2

آیا بازی‌های رایانه‌ای در خشم و عصبانیت افراد نقش دارند؟

آیا بازی‌های رایانه‌ای در خشم و عصبانیت افراد نقش دارند؟

نیاز به مشاوره دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید