آموزش ادب و نزاکت در خانه
آموزش ادب و نزاآموزش ادب و نزاکت در خانهکت در خانه

آموزش ادب و نزاکت در خانه

شکایت والدین: فرزندم رفتارهای بدی در خانه دارد. او با مادر و خواهر و برادرهایش بی‌ادبی می‌کند او کارهایی می‌کند و حرفهایی می‌زند که اگر در خارج از خانه اتفاق بیفتد، به شدت خجالت می‌کشم.

فرزندتان در بزرگرا نمی‌دود، با چاقوی آشپزخانه بازی نمی‌کند و گل سفالگری‌اش را روی ضبط شما نمی‌چسباند زیرا به صورتهای مختلفی نشان داده‌اید که چنین رفتارهایی را تحمل نخواهید کرد. به همین صورت باید مصمم باشید که انجام رفتارهای بد را نیز مجاز ندانید.

 

راه‌حل‌ها:

۱. مراقب باشید کسی در خانه به رفتارهای بد او نخندد. خندیدن، بچه‌ها را تشویق می‌کند تا رفتارهای بد را منبع شوخی و سرگرمی بدانند.

۲. از این سؤال قدیمی که «چی گفتی؟» بپرهیزید. در عوض حرفی را که او گفته است به صورتی که برایتان قابل قبول است بازگو کنید: «دوست دارم بشنوم ممکن است کیک بیشتری به من بدهی؟»

آموزش ادب و نزاکت در خانه
آموزش ادب و نزاکت در خانه

۳. آموزش بدهید و سرزنش نکنید. به جای گفتن: «این کار خیلی زشت است. مثل یک خوک رفتار نکن!». بگویید: «آروغ زدن سر میز عذا کاری بی‌ادبانه است و اگر این کار را انجام دادی باید بگویی ببخشید». اگر فرزندتان نمیدانست رفتار صحیح چیست، درس باارزشی به او داده‌اید و اگر می‌دانست رفتارهای خوب خودتان را با اصلاح رفتار او نشان داده‌اد و احتمالاً باعث شده‌اید از انجام رفتارهای احساس حماقت کند.

آموزش ادب و نزاکت در خانه
آموزش ادب و نزاکت در خانه

۴.اگر کودکی برای تظاهر یا از کوره در رفتن شما رفتارهای نامناسبی می‌کند، بهترین کار این است که توجهی به او نکنید و از وی دور شوید. می‌توانید آشکارا او را نادیده بگیرید و پشتتان را به او کنید، و بر مسئله‌ای دیگر متمرکز شوید. بعدها در فرصتی مناسب، با فرزندتان در مورد رفتارهای صحیح صحبت کنید.

۵.به چشمان فرزندتان نگاه کنید و بگویید: «وقتی بتوانی با استفاده از رفتارهای مناسب از من سؤالی بکنی، خوشحال می‌شوم که پاسخ تو را بدهم». وقتی رفتارهای مناسبی دارد، او را تحسین کنید.

آموزش ادب و نزاکت در خانه
آموزش ادب و نزاکت در خانه

۶.الگوی رفتاری باشید که دوست دارید از فرزندتان ببینید. والدبن در برخورد با بچه‌ها به راحتی فراموش می‌کنند که از چنین عباراتی استفاده کنند: «لطفاً»، «متشکرم» و «ببخشید». رفتارهای خود را به خاطر آورید. این درس خوبی است و و زندگی را خوشایندتر می‌کند. پس به جای جمله «برو و یک چکش برایم بیاور» بگویید: «لطفاً برایم یک چکش بیاور».


شماره های تماس با صدای زندگی

نیاز به مشاوره دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید