آسکشوال - چرا نمی خواهم با مردی که دوستش دارم، سکس داشته باشم؟

asexual-003

آسکشوال - چرا نمی خواهم با مردی که دوستش دارم، سکس داشته باشم؟

آسکشوال – چرا نمی خواهم با مردی که دوستش دارم، سکس داشته باشم؟

نیاز به مشاوره دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید